ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกเละสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่3(เดือนเมษายน พ.ศ2563ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
83
20 ก.ค. 2563
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกเละสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
77
22 เม.ย. 2563
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกเละสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1(เดือนตุลาคม พ.ศ.2562ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
69
16 ม.ค. 2563
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลานเรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกเละสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่4(เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562ถึงเดือนกันยายนพ.ศ.2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
69
24 ต.ค. 2562
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกเละสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่3(เดือนเมษายนพ.ศ.2562ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
78
22 ก.ค. 2562
6 ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งน้ำเค็ม ม.12 ดาวน์โหลดเอกสาร
174
17 มิ.ย. 2562
7 ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายดีน โต๊ะระเด็น ม.11 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
10 มิ.ย. 2562
8 ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. หมุ่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
29 พ.ค. 2562
9 ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสุสานทุ่งเกราะล่าง-บ้านในซอง ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
22 พ.ค. 2562
10 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน เรื่องเปลี่ยนเเปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
19 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54