ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน เรื่องประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางเเละการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่อวยงานของรัฐ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
02 พ.ย. 2564
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกเละสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่3(เดือนเมษายนพ.ศ.2564ถึงเดือนมิถุนายนพ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
194
13 ก.ค. 2564
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน เรื่องประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางเเละการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
14 มิ.ย. 2564
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลานเรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำปีไตรมาสที่2 (มกราคมพ.ศ.2564 ถึง เดือนมีนาคมพ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
26 เม.ย. 2564
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลานเรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1(เดือนตุลาคมพ.ศ.2563ถึงเดือนธันวาคมพ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
28 ม.ค. 2564
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน เรื่องประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางเเละการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
10 พ.ย. 2563
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลานเรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกเเละสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่4(เดือนกรกฎาคมพ.ศ.2563ถึงเดือนกันยายนพ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
28 ต.ค. 2563
8 ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลโมคลาน เรื่องประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางเเละการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับภาคเรียนที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
03 ส.ค. 2563
9 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน เรื่องยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
03 ส.ค. 2563
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกเละสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่3(เดือนเมษายน พ.ศ2563ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
216
20 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55