ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลานเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลานเเละนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน ดาวน์โหลดเอกสาร
63
06 ต.ค. 2564
2 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลานอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน ดาวน์โหลดเอกสาร
24
06 ต.ค. 2564
3 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน ดาวน์โหลดเอกสาร
16
06 ต.ค. 2564
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน เรื่องการสำรวจที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
05 ต.ค. 2564
5 ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
16 ก.ย. 2564
6 ประชาสัมพันธ์การเข้าดูข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
16 ก.ย. 2564
7 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
16 ก.ย. 2564
8 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.โมคลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
27 ส.ค. 2564
9 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
03 ส.ค. 2564
10 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
09 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56