ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
  รายละเอียด : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 39 คน