ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
  รายละเอียด : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 81 คน