ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสภาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสภาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 37 คน