ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 15 คน