ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
05 พ.ค. 2564
2 ประชาสัมพันธ์ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
89
27 เม.ย. 2564
3 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ปีพ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
05 มี.ค. 2562
4 การเลือกตั้ง ส.ส. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
04 มี.ค. 2562
5 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่องกำหนดวันและเวลาออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
131
08 ก.พ. 2562
6 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกำหนดวัน เวลา ยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรก่อนวันเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
133
08 ก.พ. 2562
7 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ดาวน์โหลดเอกสาร
135
08 ก.พ. 2562
8 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร วันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาช ดาวน์โหลดเอกสาร
164
08 ก.พ. 2562
9 พระราชกฤษฏีกา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
08 ก.พ. 2562
10 ข่าว กกต. โดยสำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
30 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2